فراخوان جشنواره ملی پانزده روز شادی آسمانی

فراخوان جشنواره ملی پانزده روز شادی آسمانی


به پیوست نامه شماره ۶۰۴۲/۹۹ تاریخ ۱۱/‏۰۵/‏۱۳۹۹‬ معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه قم در خصوص برگزاری «جشنواره ملی پانزده روز شادی آسمانی» ویژه دانشگاهیان سراسر کشور که با هدف فرهنگ‌سازی و ترویج ایّام غدیریّه «از قربان تا غدیر و از غدیر تا مباهله؛ ۱۰ تا ۲۵ ذی‌الحجه» برگزار می‌شود. اطلاعات بیشتر از سامانه khadije.com/festival/99-asmani قابل دسترس است.
 
آدرس کوتاه :