فراخوان دومین دوره جشنواره ملی ادبی و هنری حیات با موضوع بیماری کرونا

فراخوان دومین دوره جشنواره ملی ادبی و هنری حیات با موضوع بیماری کرونا


دومین دوره جشنواره ملی ادبی و هنری حیات با موضوع بیماری کرونا توسط دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود. اطلاعات بیشتر از سامانه hayatfest.ir در دسترس است.

 ‌‌‌‌‌‌‌

آدرس کوتاه :