فراخوان سومین جشنواره ملی زن و علم

فراخوان سومین جشنواره ملی زن و علم


 با هدف تجلیل و بزرگداشت مقام والای بانوان فرهیخته این سرزمین و در جهت گرامیداشت و الگوسازی تلاشها و شخصیت ارزنده زنده یاد دکترپروانه فرزانه، عضو هیئت علمی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران جایزه ویژه ای تحت عنوان "جایزه فرزانه در حوزه علوم زیست پزشکی" اعطا می شود.  جزئیات بیشتر در آدرس زیر درج شده است:

http://ibrc.ir/page/farzaneh

 

آدرس کوتاه :