فراخوان شرکت در سومین نمایشگاه مجازی مد، لباس و صنایع دستی

فراخوان شرکت در سومین نمایشگاه مجازی مد، لباس و صنایع دستی


فراخوان «سومین نمایشگاه مجازی مد، لباس و صنایع دستی» به منظور ترغیب دانشجویان دختر برای اشتغال پذیری و الگو سازی اصیل در زمینه مد، لباس و صنایع دستی؛ قابل ذکر است برگزاری این جشنواره با مشارکت معاونت رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده و با محوریت دانشگاه شهید چمران می‌باشد.

اطلاعات بیشتر در سامانه fhne.ir درج شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :