نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرم

فرم


دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران قصد دارد بانک اطلاعاتی خود را در زمینه فارغ التحصیلان برای بهبود شبکه فارغ التحصیلان کارآفرینی به روز آوری کند. لذا از شما فارغ التحصیل گرامی درخواست می گردد، با تکمیل اطلاعات زیر ما را در اجرای این برنامه یاری رسانید.