فوری-الزام دانشجویان به واکسیناسیون

فوری-الزام دانشجویان به واکسیناسیون


با عنایت به بخشنامه شماره ۲۹۰۸۲۳ مورخ 99/06/05 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دستورالعمل بهداشتی ابلاغی ستاد مبارزه با کرونا, ارائه هر گونه خدمات رفاهی اعم از خوابگاه، تغذیه، وام های دانشجویی، خدمات آموزشی و تسهیلات اداری منوط به رعایت شیوه نامه های بهداشتی و تزریق واکسن تعیین شده برای دانشجویان (3 دوز) می باشد. لذا خواهشمند است دانشجویان عزیزی که تا این زمان نسبت به تزریق واکسن اقدام نکرده اند در اسرع وقت نسبت به تکمیل واکسیناسیون خود اقدام نمایند.

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :