لیست دانشکده های کارآفرینی در دنیا

لیست دانشکده های کارآفرینی در دنیا


لیست دانشکده های کارآفرینی در دنیا

 

در این جا برخی از دانشکده های معروف  کارآفرینی درجهان معرفی می شوند:
 

1.   Babson college http://www.babson.edu/Pages/default.aspx

2.   The Stockholm School of Entrepreneurship (SSES) , Stockholm University http://www.sses.se/information/news/2017/05/03/re-live-startup-day-2017

3.   NTNU School of Entrepreneurship (NSE), Norwegian University of Science and Technology(NTNU) https://www.ntnu.edu/studies/mientre

4.   Close School of Entrepreneurship, Drexel University, http://drexel.edu/close/

5.   Jim Moran School of Entrepreneurship ,Florida State University, http://jimmoranschool.fsu.edu/

6.   School of Entrepreneurship, University of North Dakota , https://business.und.edu/undergraduate/school-of-entrepreneurship/#

7.   School of Entrepreneurship , Università degli Studi di Padova, http://www.scentproject.org/

8.  Sydney School of Entrepreneurship, http://sse.edu.au/

9.   Copenhagen School of Entrepreneurship, http://cse.cbs.dk/

10.  Turner School of Entrepreneurship and Innovation, Bradley University, https://www.bradley.edu/turnerschool/

11.  Schulze School of Entrepreneurship, the University of St. Thomas, http://www.stthomas.edu/business/schulze-school/

12.   School for Entrepreneurship & Technology, http://www.sethigh.org/

13.   the Faculty of Business and Entrepreneurship , The National University of Samoa, http://www.nus.edu.ws/s/index.php/faculty-and-centres/faculty-of-business-and-entrepreneurship

14.   Arthalaya – School of Economics & Entrepreneurship, Samriddhi Foundation, http://samriddhi.org/education-training/entrepreneurship/arthalaya-school-of-economics-entrepreneurship/

15.   Faculty of Business Economics and Entrepreneurship (BEE),http://eng.vspep.edu.rs/

16.   Bank Rayat School of Business and Entrepreneurship, Universiti Tun Abdul Razak (UNIRAZAK), http://www.unirazak.edu.my/brsbe.php

17.   Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, www.ent.ut.ac.ir

18.   School of Design and Entrepreneurship, http://sode.peatix.com/

19. Chalmers School of Entrepreneurship, Chalmers Universty, http://www.entrepreneur.chalmers.se/

20. Sahlgrenska Academy, Sahlgrenska School of Innovation and Entrepreneurship, https://ssie.gu.se/ 

21. Oklahoma State University School of Entrepreneurshiphttps://news.okstate.edu/articles/business/2016/osu-student-led-teams-place-first-third-in-i2e-governors-cup-competition.html

22. Australian Graduate School of Entrepreneurship, https://www.swinburne.edu.au/agse

23. School of Entrepreneurship & Innovation, https://sei.it/en

24. School of Entrepreneurship, London School of Business & Finance, https://www.lsbf.org.uk/programmes/school-of-entrepreneurship

25.  The National University of Samoa, the Faculty of Business and Entrepreneurship, https://www.nus.edu.ws/s/index.php/faculty-and-centres/faculty-of-business-and-entrepreneurship

 

 
آدرس کوتاه :