مدل پیشنهادی دانش آموخته دانشکده کارآفرینی با حضور معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گام های اجرایی را بر می دارد.

مدل پیشنهادی دانش آموخته دانشکده کارآفرینی با حضور معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گام های اجرایی را بر می دارد.


 
مدل پیشنهادی دانش آموخته دانشکده کارآفرینی با حضور معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گام های اجرایی را بر می دارد.
مدل پیشنهادی دانش آموخته دوره ارشد و دکتری دانشکده کارآفرینی، آقای حمیدرضا حبیبی در خصوص جمع سپاری باشگاه های فوتبال و واگذاری باشگاه استقلال و پرسپولیس به وزارت تعاون،  با حضور مهدی مسکنی، معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در دانشکده کارآفرین، بررسی و راه کارهای اجرای آن پیشنهاد شد. 
مالکیت و اداره امور باشگاه های فوتبال همواره یکی از موضوعات و دغدغه های نهادهای برگزار کننده و دولت ها بوده و در کشور ما بیشتر باشگاه ها ساختار دولتی دارند. 
در این راستا حمیدرضا حبیبی، دانشجوی دوره دکتری دانشکده کارآفرینی با راهنمایی دکتر رضامحمدکاظمی، دانشیار دانشکده در خصوص ارائه راهکاری برای بهبود فضای کسب وکار و مدیریت باشگاه های فوتبال کار تولید این پایان نامه را شروع کردند.
در انجام این پژوهش، اسناد بالادستی و دیگر باشگاه های در سطح دنیار بررسی و چندین شاخص مهم استخراج شد که بر اساس آن ذینفعان تا حد امکان بتوانند بر کسب و کار نظراتشان را اعمال نمایند.
این شاخص ها شامل،  شفافیت، پاسخگویی، دموکراسی، حفظ ماهیت اجتماعی و اقتصادی، عدالت ،امکان خلق مشترک از طریق جامعه مخاطب،تنظیم رابطه با دولت، ثبات و پایداری مالی باشگاه ها، امکان استفاده از روش های نوین درآمدی، امکان استفاده از برند ان در جهان و ... بود.
کتاب "جمع سپاری در باشگاه های فوتبال" به تألیف دکتر رضا محمدکاظمی، دکتر غلامحسین حسینی نیا و دکتر حمیدرضا حبیبی" مسترخج از این پایان نامه، توسط موسسه کار و تآمین اجتماعی به چاپ رسیده است.
 
آدرس کوتاه :