نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر دفتر آموزش های آزاد

مدیر دفتر آموزش های آزاد


دکتر نادر سید امیری
مرتبه علمی: دانشیار
رشته تحصیلی: دکتری مدیریت بازاریابی
سمت: مدیر دوره های MBA و DBA
گروه آموزشی: کارآفرینی سازمانی
پست الکترونیک: nadersa@ut.ac.ir
شماره تماس: 61119340