نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر گروه کارآفرینی سازمانی

مدیر گروه کارآفرینی سازمانی


 

کمال سخدری

مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس: 61119349
پست الکترونیکی:kasakhdari@ut.ac.ir