مرکز مشاوره دانشگاه: در خصوص دانشجویان ورودی جدید

مرکز مشاوره دانشگاه: در خصوص دانشجویان ورودی جدید


 

احتراماً، با توجه به پاندمی کرونا که تمام حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و مانند آن را تحت تأثیر قرار داده است بدون تردید جامعه دانشگاهی و جمعیت جوان دانشجویی از حوزه‌هایی بوده که بیشترین تاثیرپذیری را داشته است. تبدیل نظام مرسوم آموزش حضوری به غیرحضوری همراه با پیامدهای قابل تأملی بوده است که این پیامدها لزوم برنامه‌ریزی‌های منسجم را در رابطه با دانشجویان ورودی جدید دو چندان می‌کند. زیرا دانشجویان ورودی جدید به ویژه دانشجویان دوره کارشناسی نیازمند انطباق شناختی و رفتاری (سازگاری آموزشی) با نظام دانشگاه و یادگیری چگونگی تعامل دانشگاهی درست و دقیق با واحدهای مختلف آموزشی و اداری هستند. افزون بر این ورود به دانشگاه بخش مهمی از فرآیند اجتماعی شدن و جامعه پذیری جمعیت جوان جامعه است و آموزش غیر حضوری بیم وقفه در این فرآیند را ایجاد می‌کند زیرا فرصت انطباق و اجتماعی شدن از دانشجویان ورودی جدید به دلیل شرایط کرونا گرفته شده و آنها از تجربه الگوهای مشاهده‌ای مؤثر و فرصت مرجع سازی از نخبگان، اساتید دانشگاهی و مشارکت مؤثر در گروه همسالان محروم شده‌اند بنابراین واحدهای مختلف دانشگاهی نیازمند بازنگری‌هایی جهت خلق برنامه‌هایی متناسب با شرایط جدید هستند تا زمینه برای انطباق دانشجویان با سیستم دانشگاه فراهم شده به گونه‌ای که ما شاهد تعلق و پیوستگی دانشجویان به سیستم دانشگاه باشیم و بدین شکل زمینه برای حفظ کارکردهای آموزشی و عبور سلامت بخش از این بحران فراهم شود. از سویی دیگر اصلی که لازم است دانشگاه در آموزش مجازی به آن پایبند باشد اصل برابری و دسترسی دانشجویان به منابع و امکانات آموزشی در دوران آموزش مجازی است. دانشجویان ورودی جدید نیازهای مختلفی دارند که شایسته است ضمن شناسایی و طبقه بندی این نیازها واحدهای مختلف دانشگاه با بکارگیری رویکردی یکپارچه جهت پاسخگویی مناسب به آنها آماده باشند. از سویی شایسته است هر بخش طرحی خاص برای محل کار خود ایجاد نماید تا بدین ترتیب اطمینان حاصل گردد که همه دانشجویان از حمایت‌های اجتماعی، عاطفی و آموزشی لازم بهره مند شده‌اند. به پیوست نکاتی جهت برنامه‌ریزی و اقدام ویژه دانشجویان ورودی جدید اشاره و تقدیم می‌گردد.

جهت مشاهده راهنمای بهره‌مندی دانشجویان ورودی جدید از خدمات مرکز مشاوره دانشگاه اینجا کلیک نمائید.

آدرس کوتاه :