مصوبه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه- DOI

مصوبه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه- DOI


طبق مصوبه جلسه مورخ ۲۲/‏۱۰/‏۱۳۹۷ شورای پژوهش و فناوری دانشگاه، از ابتدای سال ۱۳۹۸ تاریخ DOI مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی به عنوان تاریخ چاپ آن مقالات برای امتیازدهی اعتبار ویژه می‌باشد و تنها در صورت موافقت همه نویسندگان مقاله (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)، تاریخ قطعی چاپ مقاله، در ارزیابی مقاله مد نظر قرار می‌گیرد.

 

 

 

آدرس کوتاه :