نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاون اجرایی

معاون اجرایی


 

دکتر علی داوری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت منابع انسانی 
سمت: معاون اداری و مالی
گروه آموزشی: کسب و کار
پست الکترونیک: ali_davari@ut.ac.ir
شماره تماس: 61119231-88225004