نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاون آموزشی

معاون آموزشی


 

دکتر سیدرضا حجازی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی و علم مواد 
سمت: آموزشی و تحصیلات تکمیلی
گروه آموزشی: کارآفرینی فناورانه
پست الکترونیک: rehejazi@ut.ac.ir
شماره تماس: 88337201