مهلت ثبت‌نام برای نامزدهای انتخابات میان دوره‌ای انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران تمدید شد

مهلت ثبت‌نام برای نامزدهای انتخابات میان دوره‌ای انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران تمدید شد


ثبت‌نام برای نامزدهای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی از بین اعضای انجمن تا روز 29 مهرماه در سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی نگارستان امکان‌پذیر است.

به گزارش امور سامانه‌ها و روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ مهلت ثبت‌نام برای نامزدهای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی از بین اعضای انجمن تا روز 29 مهرماه تمدید شد.

انتخابات میان دوره‌ای انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران به صورت الکترونیک در روز یکشنبه ۸ آبان ماه سال جاری از ساعت ۹ تا ۲۲ در سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی به آدرس cultural.ut.ac.ir برگزار خواهد شد.

گفتنی است؛ این دوره از انتخابات برای آن دسته از انجمن‌های علمی دانشجویی که در دوره گذشته تشکیل شدند اما فعالیت قابل قبولی نداشته‌اند، انجمن‌هایی که در دوره گذشته تشکیل نشده‌اند و در میان دوره درخواست تشکیل و فعالیت جدید دارند و  انجمن‌هایی که دبیر انجمن درخواست انتخابات میان دوره برای انجمن داشته باشد و یا انجمن‌هایی که شورای مرکزی آنها از حد نصاب ۵ نفر کمتر باشند. برگزار می‌شود.

مطابق ماده ۵ آئین‌نامه تأسیس و فعالیت انجمن‌های علمی دانشجویی، هر دانشجوی شاغل به تحصیل در رشته مرتبط با موضوع فعالیت انجمن می‌تواند به عضویت انجمن درآید و در آن انجمن به فعالیت بپردازد.

ثبت‌نام برای نامزدهای شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی از بین اعضای انجمن تا روز 29 مهرماه در سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی نگارستان به نشانی https://cultural.ut.ac.ir امکان‌پذیر است.

 

 

 

آدرس کوتاه :