نامگذاری کتابخانه دانشکده کارآفرینی به نام مرحوم دکتر سعید جعفری مقدم

نامگذاری کتابخانه دانشکده کارآفرینی به نام مرحوم دکتر سعید جعفری مقدم


با موافقت هیات ریسه دانشکده کارآفرینی و با هدف تکریم و زنده نگه داشتن یاد استاد فقید، دکتر سعید جعفری مقدم، کتابخانه دانشکده کارآفرینی به اسم ایشان نامگذاری و مزین شد.
دکتر سعید جعفری مقدم، عضو هیات علمی دانشکده، اشتیاق فراوان برای انجام فعالیت های علمی داشت و تلاش و تخصص ایشان در شکل گیری دانشکده کارآفرینی و مستند سازی علوم کارآفرینی ستودنی و آموختنی است. کتب و مقالات ایشان از آثار ماندگاری برای نسل آینده و آیندگان خواهد بود.
روحش شاد و یادش گرامی.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آدرس کوتاه :