نتایج بررسی هیات رییسه هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت- کارگروه کارآفرینی

نتایج بررسی هیات رییسه هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت- کارگروه کارآفرینی


بیانیه اختتامیه: کارگروه کارآفرینی

 

1. تاکید بر تعامل متفکران دانشگاهی، پیشگامان صنعت و مجریان دولت برای تحقق جهش تولید در کشور

2. راهبرد کارآفرینی برای رسیدن به جهش تولید، به دنبال بهبود تدریجی نیست بلکه نیاز به طرحی نو و نهادینه سازی نوآوری درون شرکتها و سازمانها در جهت رسیدن به رشد ارگانیک و پایدار در محیط آشفته امروزی است.

3. یکی از چالش های بسیار مهم و اثرگذار بر روی کسب وکارها بحران کرونا بوده است و لازم است متفکران کارآفرینی با درک ابعاد این پدیده، تهدید کرونا را به فرصت تبدیل نمایند.

4. توجه به چالش های پیش روی اکوسیستم استارتاپی در مراحل مختلف رشد بسیار ضروری می باشد. یکی از اصلی ترین چالش ها تامین مالی می باشد که استفاده از پلتفرم های تامین مالی جمعی با کاربردهای متنوع در ایده یابی و حل مساله، تامین مالی مستقیم و غیر مستقیم و خلق ارزش مشترک و انجام مسوولیت اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد.

5. لزوم توجه به نقش بهبود محیط کسب وکار در توسعه کارآفرینی با در نظر گرفتن جایگاه ایران در شاخص های بین المللی و توجه به اقدامات لازم در جهت ارتقای کشور در این شاخص ها

6. نیاز است در زنجیره صنایع بزرگ مثل حمل و نقل، صنایع غذایی، لوازم خانگی، سلامت، آب و محیط زیست در کنار حمایت و توسعه شرکتهای تازه تاسیس دانش بنیان، به ایجاد و توسعه ی رهبران و پیشگامان صنعت توجه شود تا به صورت یکپارچه و مکمل اثر لازم در جهش تولید محقق گردد. این رهبران صنعت در کنار شرکتهای دانش بنیان، باعث ارزش افزوده زیاد و کاهش هزینه ها و رقابت و برندسازی در سطح بین المللی می گردند.

نتایج بررسی هیات رییسه کنفرانس بین المللی در بخش کمیته کارآفرینی:

آقای دکتر مصطفی رضوی ریاست انجمن علمی کارآفرینی ایران به عنوان سخنران برتر کمیته کارآفرینی و آقای دکتر حمیدرضا حبیبی از فارغ التحصیلان مقطع دکتری دانشکده کارآفرینی برای مقاله برتر حوزه کارآفرینی با موضوع پلتفرم های تامین مالی در کسب و کارهای خدماتی معرفی شدند. این مقاله برخاسته از رساله دکتری ایشان به راهنمایی دکتر رضا محمدکاظمی و مشاوره دکتر جهانگیر یداللهی فارسی و دکتر غلامحسین حسینی نیا است. 
 
 
سخنران برتر

چالش ها و راهکارهای بهبود فضای کسب وکار در ایران

توسط  آقای دکتر مصطفی رضوی (ریاست انجمن علمی کارآفرینی ایران)

مقاله برتر

پلتفرم های تامین مالی جمعی در کسب وکار های تثبیت شده (خدماتی)

ارائه دهنده: آقای دکتر حمیدرضا حبیبی (فارغ التحصیلان دانشکده کارآفرینی)

آقای دکتر رضا محمد کاظمی (استاد راهنما) 

آقای دکتر جهانگیر یداللهی فارسی (استاد مشاور)

آقای دکتر غلامحسین حسینی نیا (استاد مشاور)

 

آدرس کوتاه :