نخستین همایش ملی تربیت در زیست بوم جدید

نخستین همایش ملی تربیت در زیست بوم جدید


معاونت پژوهشی و فرهنگی اداره کل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی با همکاری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در نظر دارد در راستای سیاست گذاری و برنامه ریزی اثر بخش تربیتی و توانمندسازی مسئولان حوزه تربیت و جلب مشارکت کارکنان، اولیا و دانش آموزان در فعالیت‌های تربیتی اقدام به برگزاری "نخستین همایش ملی تربیت در زیست بوم جدید" نماید. 

مهلت ارسال مقاله: تا روز ۲۵ دی ماه ۱۴۰۰

نشانی وب سایت همایش: http://ncene.srt.ca.ir/fa

 
آدرس کوتاه :