نشریه JGER

نشریه JGER


این مجله تنها مجله تخصصی انگلیسی زبان کشور در رشته کار آفرینی است که، توسط اسپرینگر (Springer)، ناشر مشهور بین المللی، منتشر می شود. مجله از همکاری هیات تحریریه ای برجسته در سطح جهانی( بیش از 200 دانشمند و نظریه پرداز سرشناس و طراز اول از ٥٠ کشور) برخوردار است.
شایان التفات است که این مجله با دیده بان جهانی کارآفرینی  (GEM) و نیز سازمان آموزشی،علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) مرتبط و به کرسی یونسکو در کارآفرینی وابسته است . مقالات صرفا بکر (Original) مورد بررسی قرار می گیرند و برای رد یا پذیرش، مراحل کامل داوری با استتار دو سویه (Double Blind Peer Review) را با همکاری و زیر نظر ناشر (اسپرینگر) طی می نمایند. افزون بر این، مقالات بلافاصله پس از پذیرش و طی مراحل آماده سازی توسط ناشر (ویرایش، بررسی منابع و مآخذ، بررسی های مربوط به پیشگیری از تقلب و تخلفات علمی، رعایت اصول و موازین اخلاق علمی و حرفه ای،...) به صورت آنلاین (Open Access) در وبگاه مجله در دسترس علاقه مندان و پژوهشگران قرار می گیرند و سپس چاپ و منتشر می گردند. به این طریق مقالات سریع تر مورد استفاده قرار می گیرند و فرایندهای ایندکس و ارتقاء ضرب تاثیر تسریع می گردند.
تمامی موارد مذکور و نیز مقالات سومین شماره مجله در وبگاه مجله دراسپرینگر:  http://www.journal-jger.com قابل ملاحظه است