نشست اعضای هیأت رئیسه دانشکده با آقای دکتر زندوکیلی، مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

نشست اعضای هیأت رئیسه دانشکده با آقای دکتر زندوکیلی، مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 
به گزارش روابط عمومی دانشکده، ظهر روز یکشنبه 21 فروردین ماه، دکتر جهانگیر یدالهی، رئیس دانشکده کارآفرینی و اعضای هیأت رئیسه با دکتر زند وکیلی، سرپرست دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دیدار و گفتگو کرد. 
در این نشست که با بازدید از ساختمان جدید دانشکده کارافرینی همراه بود محورهای همکاری و توسعه فعالیت های فی ما بین بررسی و سوابق مثبت تعاملات تشریح شد.
طرفین درباره حوزه های همکاری علمی_ پژوهشی_ اجرایی تبادل نظر و ابراز امیدورای کردند تا درمحورهای زیر و در قالب تفاهم نامه تعاملات بیشتری داشته باشند.
 
- توسعه ارتباط اجرایی و همکاری در راستای تحقق اهداف و برنامه های شعار سال
- همکاری و مشارکت دانشکده در رویه های جاری به وزارتخانه
- هماهنگی جهت برگزاری نشست های منظم مشترک در قالب کارگروه مشترک
- توسعه و نقش آفرینی موثرتر در اکوسیستم کارآفرینی در سطح کشور(استان ها و ملی)
- نقش آفرینی دانشکده در طرح باشگاه کارآفرینان نوجوان
- ترویج مهارت های نرم کارآفرینی از سوی دانشکده

آدرس کوتاه :