نشست اعضای هیات رئیسه دانشکده کارآفرینی با خانم دکتر فرشته امین، مدیریت توسعه مهارت آموزی و اشتغال دانشگاه تهران

نشست اعضای هیات رئیسه دانشکده کارآفرینی با خانم دکتر فرشته امین، مدیریت توسعه مهارت آموزی و اشتغال دانشگاه تهران


به گزارش واحد روابط عمومی دانشکده کارآفرینی، در روز یکشنبه 17 اردیبهشت ماه 1402، دکتر جهانگیر یدالهی فارسی، رئیس دانشکده کارآفرینی به همراهی اعضای هیات رئیسه (دکتر علی داوری، معاون اداری و مالی، دکتر مهران رضوانی، معاون پژوهشی، دکتر سعید محمدی، دفتر دوره های آزاد و کاربردی دانشکدهDBA  و MBA، دکتر محسن انصاری، رئیس محترم واحد امور پژوهشی و ارتباط با صنعت/جامعه دانشکده) با خانم دکتر فرشته امین، مدیریت توسعه مهارت‌آموزی و اشتغال دانشگاه تهران، ساعت 10:00 صبح در محل دفتر ریاست دانشکده کارآفرینی دیدار و گفتگو کردند.در این نشست گزارش مفصلی از نحوه برگزاری و برنامه ریزی های انجام شده درخصوص نمایشگاه کار که با حضور دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه‌های سراسر کشور در خرداد ماه سال جاری برگزار می شود را تشریح کردند. در این نشست محورهای همکاری و حضور دانشکده کارآفرینی در این نمایشگاه از سوی اعضای هیات رئیسه دانشکده مطرح و ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گرفت. این جلسه در ساعت 11:00 صبح به پایان رسید.

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :