نشست هم اندیشی تدوین تاریخ شفاهی کارآفرینی برگزار می شود.

نشست هم اندیشی تدوین تاریخ شفاهی کارآفرینی برگزار می شود.


 
انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری برگزار می کند:
 
نشست هم اندیشی تدوین تاریخ شفاهی کارآفرینی
 

- سخنرانان: دکتر یدالهی- دکتر رضوی- دکتر خاوندکار- خانم نیک نفس

- پانل گفتگو با شرکت کنندگان

- برگزاری حضوری و مجازی

زمان برگزاری: 
شنبه:١٤٠٠/١١/٠٩
ساعت:  ۱۷ الی ۱۹
لینک ثبت نام حضوری: 
لینک ورود مجازی (با عنوان مهمان):
 
 
آدرس کوتاه :