نقطه عطف دوم

نقطه عطف دوم


ضرورت توسعه فضای آموزشی و پروژه احداث ساختمان جدید
 واقعیت این است که در کنار دستاوردهای مهم که برخی از آنها ذکر شد، این دانشکده به منظور توسعه اثربخش فرهنگ و آموزش کارآفرینی در کشور و حضور مؤثرتر در عرصه حمایت از شرکت های دانش بنیان و پرورش دانشجویان کارآفرین، از کمبود شدید فضای آموزشی و بویژه فضای کارگاهی و کار عملی رنج می برد. خوشبختانه با پیگیری های مؤثر مسئولین دانشکده، پیرو مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه در اوایل سال 1392، زمینی به مساحت 2700 متر برای احداث ساختمان دانشکده کارآفرینی اختصاص یافت و مراسم کلنگ زنی احداث ساختمان دانشکده، در 15 بهمن سال 1392 با حضورریاست محترم وقت دانشگاه جناب آقای دکتر فرهاد رهبر، جناب آقای دکتر محسن رضائی، دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، جناب آقای دکتر علی ربیعی، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور بیش از 150 نفر از کارآفرینان، اعضای هیأت علمی دانشگاه و دانشجویان، برگزار گردید.
طبق برآوردهای اولیه اعتباری بالغ بر 60 میلیارد تومان برای احداث این ساختمان نیاز است که تأمین آن از طریق بودجه محدود دانشگاه امکان پذیر نبود. لذا بنا به پیشنهاد تعدادی از رهبران کارآفرین نخستین جشنواره، مقرر شد این بنای ماندگار که خانه کارآفرینان نیز محسوب می شود، با مشارکت و همت عالی کارآفرینان ایرانی احداث شود. برای این منظور پیشنهاد تأسیس بنیاد حامیان دانشکده کارآفرینی با حضور تعدادی از رهبران کارآفرین و کارآفرینان خیّر ارائه شد.
 
مراسم کلنگ زنی ساختمان دانشکده کارآفرینی 92/11/15
آدرس کوتاه :