نقطه عطف چهارم

نقطه عطف چهارم


همیاری کارآفرینانه (سوم اسفندماه 1393)
 
 
در دومین جشنواره رهبران کارآفرین که با هدف شناسایی و تجلیل از رهبران کارآفرین اقتصادی و اجتماعی کشور،  سوم اسفندماه سال گذشته برگزار شد، از تلاشها و زحمات ارزنده کارآفرینان بزرگ کشور تجلیل به عمل آمد. در بخش دوم جشنواره، معرفی بنیاد دانشکده کارآفرینی با برگزاری مراسم همیاری کارآفرینانه (فاندرایزینگ) برای احداث ساختمان جدید دانشکده کارآفرینی، به عنوان اولین گام اساسی این بنیاد صورت گرفت.
در آغاز این مراسم، دکتر محسن رضایی از استادان دانشکده و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، اقتدار و ثروت را دو بال پرواز به قله های موفقیت دانست و افزود: به برکت خون شهدا و پایداری ملّت بال اقتدار ما قویست. باید برای قوی شدن بال ثروت کارآفرینی را توسعه دهیم. وی برگترین هنر کارآفرینان را عبور از موانع موجود در کشور دانست و تاکید کرد، موفقیت و توانمندی کارآفرینان ایرانی، با توجه به شرایط سخت و مسیر ناهمواری که داریم بالاتر از موفقیت کارآفرینانی چون بیل گیتس و استیوجابز است که همه امکانات برای پیشرفت را داشته اند. وی همچنین تصریح نمود، علی رغم کارهای بسیار بزرگی که کارآفرینان ما انجام داده اند و هزاران بار شایسته تجلیل اند، اما دانش کارآفرینی در کشور بسیار جدید و ناشناخته است. در راستای توسعه دانش کارآفرینی در کشور، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران به عنوان اولین مرکز علمی- پژوهشی در ایران و خاورمیانه، مسئولیت بزرگی را بر دوش گرفته است و لذا دولت، مجلس، قوه قضاییه و مجمع در کنار کارآفرینان باید به این دانشکده کمک کنند. دکتر محسن رضایی افزود: خوشبختانه اخیراً بنیاد حامیان دانشکده با مشارکت کارآفرینان شکل گرفته و قرار است ساختمان جدید دانشکده با کمک خیّرین بزرگی همچون آقای دکتر حافظی و کارآفرینان خیّر، احداث شود. بنده هم هرچه در توان دارم کمک خواهم کرد. انشاءا... این حرکت ها باعث رفع موانع کارآفرینی در کشور شود.
لازم به ذکر است در اولین مراسم همیاری کارآفرینانه برای احداث ساختمان دانشکده کارآفرینی، که بسیار با شکوه برگزار شد، از سوی کارآفرینان خیّر مبلغ 20 میلیارد تومان اعلان همیاری شد. برآورد نهایی برای هزینه این پروژه ماندگار 40 میلیارد تومان است.
 
 
1.      گرانمایه ارجمند جناب آقای پروفسور داتو غزالی
2.      گرانمایه ارجمند جناب آقای مهندس فرد قاسمی
3.      گرانمایه ارجمند جناب آقای کلباسی
4.      گرانمایه ارجمند جناب مهندس صدر هاشمی نژاد
5.      گرانمایه ارجمند جناب آقای مهندس شافعی
6.      گرانمایه ارجمند جناب آقای مهندس محمد مهدی فنایی
7.      گرانمایه ارجمند جناب حاج آقا اکبر ابراهیمی
8.      گرانمایه ارجمند جناب آقای دکتر محمدرضا تقی گنجی
9.      گرانمایه ارجمند جناب آقای مهندس جلیل هاشمی
10. گرانمایه ارجمند جناب آقای مهندس محمد جابریان
11. گرانمایه ارجمند جناب آقای هدایتی
12. گرانمایه ارجمند جناب آقای مهندس رضا حمیدی
13. گرانمایه ارجمند جناب آقای حمیدرضا شاه حسینی
14. گرانمایه ارجمند جناب آقای دکترمحمد حسین محتاج اله
15. گرانمایه ارجمند جناب حاج آقا جلیل تواضع
16. گرانمایه ارجمند جناب آقای مهندس عسگریان
17. گرانمایه ارجمند جناب آقای مهندس بشیر انیسی
18. گرانمایه ارجمند جناب آقای مهندس مرتضی لطفی
19. گرانمایه ارجمند جناب آقای مهندس محمد فتوگرافی
20. گرانمایه ارجمند جناب آقای مهندس غلام عباس میرزایی
21. گرانمایه ارجمند جناب آقای دکتر حسین مدرس خیابانی
22. گرانمایه ارجمند جناب حاج آقا محمد مبین
23. گرانمایه ارجمند سرکار خانم مهندس بنفشه صدیق
24. گرانمایه ارجمند سرکار خانم مهندس لیلا صدیق پور
25. گرانمایه ارجمند جناب آقای حسن فاطمی مقدم
26. گرانمایه ارجمند جناب آقای محمد جلیلیان
27. گرانمایه ارجمند جناب آقای مهندس بابا
و...
 
 
 
آدرس کوتاه :