هشتمین جلسه هیات مدیره انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران برگزار شد.

هشتمین جلسه هیات مدیره انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران برگزار شد.


هشتمین جلسه انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران به دعوت و میزبانی آقای دکتر جلیل خاوندکار، رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، با حضور هیات مدیره و اعضای انجمن، روز یکشنبه 18 آبان ماه 1399، از ساعت 17:30 تا 20:00، در محل تالار شتاب دهنده کارینوین در ساختمان معاونت اجتماعی شهرداری منطقه شش تهران برگزار شد.

در شروع جلسه رئیس هیات مدیره انجمن علمی، دکتر سید مصطفی رضوی به اعضای جلسه خوشامد گفته و از دکتر جلیل خاوندکار دعوت به سخنرانی کردند. ایشان توضیحاتی جامع در خصوص شتاب دهنده کارینوین ارایه کردند و محصولات شرکتهای نوآور را معرفی کردند

سپس آقای محسن انصاری از کارکنان باسابقه حوزه پژوهشی دانشگاه تهران و دانشکده کارآفرینی، در مورد مراحل اخذ مجوزهای راه اندازی نشریه علمی انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران توضیحات دادند. پس از آن تصمیمات در زمینه های زیر گرفته شد.

1. برای نشریه )فصلنامه) دو نام پیشنهاد شد:

الف) «نشریه علمی مطالعات کارآفرینی و نوآوری»

  "(Scientific Journal: "Entrepreneurship and Innovation Studies (EIS

ب) «نشریه پژوهش های کارآفرینی و نوآوری» 

  "Scientific Journal: "Entrepreneurship and Innovation Research

2. مقرر گردید که آقای محسن انصاری با پنج تن از اساتید با رتبه استاد تمام در حوزه کارآفرینی از دانشگاه های گوناگون برای به عضویت درآمدن در هیات تحریریه نشریه علمی تماس برقرار کنند. به عضویت درآوردن استادهای پیشنهادی با نظر رئیس هیات مدیره انجمن علمی با عنوان «مدیر مسوول نشریه پیشنهادی» به انجام میرسد.

مدیر مسوول نشریه علمی: دکتر سید مصطفی رضوی

سردبیر پیشنهادی برای نشریه علمی: دکتر غلامحسین حسینی نیا ، دکتر رضا محمدکاظمی یا دکتر جهانگیر یداللهی

هیات تحریریه:

دکتر کامبیز طالبی – دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

دکتر اسدالله کردنائیج – دانشگاه تربیت مدرس

دکتر غلامحسین خورشیدی – دانشگاه شهید بهشتی

دکتر حسنعلی آقاجانی – دانشگاه مازندران

دکتر علی نقی مصلح شیرازی – دانشگاه شیراز

دکتر فریبرز رحیم نیا یا دکتر سعید مرتضوی – دانشگاه فردوسی مشهد

3. در خصوص دبیر کارگروه شرکت های دانش بنیان تاییدیه دکتر علی رضاییان را گرفته و سپس با دکتر فیض بخش (دانشگاه صنعتی شریف) تماس بگیرید.

4. نام سایت انجمن علمی SAEI.ir  تعیین شده که بایستی در این خصوص با دکتر رضا زعفریان هماهنگی های لازم از سوی خانم ندا شهمیری انجام شود.

5. مقرر گردید در برگزاری یک «رویداد استارت آپ ویکند» به صورت مجازی، در هفته­ ی جهانی کارآفرینی، که از سوی کمیته امداد امام خمینی برگزار خواهد شد، انجمن علمی در بخش علمی با عنوان داور جلسه و معرفی سخنران کلیدی همکاری داشته باشد.

6. مصوب شد تا لوگوی انجمن علمی در تبلیغات رویداد استارت آپ ویکند بار گذاری شود و موضوع در گزارش پایان سال آورده شود. این کار با مسوولیت دکتر محمد جواد نائیجی (عضو هیات رئیسه انجمن علمی) از دانشگاه شهید بهشتی انجام خواهد شد. 

7. مقرر گردید تا دکتر علی رضا نبی، کارآفرین خیر و کارخانه دار در مشهد را به عنوان سخنران و دکتر جلیل خاوندکار به عنوان سخنران کلیدی معرفی شوند.

8. راه اندازی شعبه استانی انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران در استان خراسان رضوی – مشهد از سوی خانم اکبرزاده مدیر طرح های کمیته امداد مشهد، پیگیری می شود و دکتر کمال سخدری برای ایجاد شبکه با دانشگاه فردوسی مشهد اقدامات لازم را انجام می دهند. نام خوب از انجمن علمی برای تاییدیه کیفیت بالا (علمی، تجاری، سیاسی، صدور گواهی نامه و ...) شعار اصلی انجمن می باشد. گروه دکتر اکبر زاده، خانم کمره در مشهد از لحاظ اجرایی کیفیت مورد تایید دارند و دکتر جلیل خاوندکار نیز تاییدشان کردند.

9. در روز چهارشنبه 28 آبان ماه 1399 در مشهد موضوع مصوبه ی انجمن علمی در خصوص انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی بین «انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران» و «کمیته امداد امام خمینی» اعلام خواهد شد و هماهنگی های مربوطه پیگیری می شود. بحث مالی از سوی کمیته امداد امام خمینی خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :