همایش خانه و دانشگاه ویژه خانواده های نو دانشجویان

همایش خانه و دانشگاه ویژه خانواده های نو دانشجویان


دانشگاه تهران برگزار میکند:
همایش خانه و دانشگاه ویژه خانواده‌های نودانشجویان
به مناسبت شروع سال تحصیلی جدید
شنبه ۱۰ مهر
ساعت ۱۶ الی ۱۸
لینک شرکت در همایش:
پخش زنده همایش در اینستاگرام
آدرس کانال تلگرام و اینستاگرام مرکز مشاوره دانشگاه تهران 
l@UTcounseling
 
 
آدرس کوتاه :