همکاران پژوهشی و شهرهای مورد نمونه در سال 1393

همکاران پژوهشی و شهرهای مورد نمونه در سال 1393


 

دکتر محمد رضا زالی

 

عضوهیات علمی دانشکده کارآفرینی

مجری

دکتر سید مصطفی رضوی

عضوهیات علمی دانشکده کارآفرینی

مدیر پروژه

الهام کابلی

کارشناس ارشد کارآفرینی

کارشناس ارشد جمع آوری و تحلیل داده های GEM -APS

لیدا سررشته داری

کارشناس ارشد آمار دفتر دیده بان کارآفرینی

کارشناس ارشد آمار GEM

محمد مهدی معماریانی

دانشجوی دکتری کارآفرینی

کارشناس ارشد جمع آوری داده های GEM(NES)

 

شهرهای نمونه در سال 1393

 

البرز

کرج

تهران

منطقه 3

تهران

منطقه 7 

تهران

منطقه 11

تهران

منطقه 15

تهران

شهریار

آذربایجان شرقی

آذرشهر

آذربایجان شرقی

جلفا

آذربایجان غربی

چالدران

آذربایجان شرقی

سراب

گیلان

آستارا

کردستان

سقز

اردبیل

پارس آباد

زنجان

خدابنده

گیلان

تالش

همدان

ملایر

قزوین

آبیک

خراسان شمالی

شیروان

خراسان رضوی

سبزوار

خراسان رضوی

مشهد

گلستان

آزادشهر

گلستان

بندر ترکمن

مازندران

آمل

مرکزی

تفرش

 یزد

مهریز

 یزد

یزد

اصفهان

گلپایگان

اصفهان

مبارکه

سمنان

شاهرود

فارس

لامرد

فارس

اقلید

کهگیلویه

کهگیلویه

خوزستان

آبادان

بوشهر

گناوه

خوزستان

ایذه

چهارمحال بختیاری

فارسان

لرستان

خرم آباد

ایلام

ایلام

کرمان

بم

سیستان و بلوچستان

خاش

هرمزگان

خمیر

خراسان جنوبی

بیرجند

دکتر محمد رضا زالی

 

عضوهیات علمی دانشکده کارآفرینی

مجری

دکتر سید مصطفی رضوی

عضوهیات علمی دانشکده کارآفرینی

مدیر پروژه

الهام کابلی

کارشناس ارشد کارآفرینی

کارشناس ارشد جمع آوری و تحلیل داده های GEM -APS

لیدا سررشته داری

کارشناس ارشد آمار دفتر دیده بان کارآفرینی

کارشناس ارشد آمار GEM

محمد مهدی معماریانی

دانشجوی دکتری کارآفرینی

کارشناس ارشد جمع آوری داده های GEM(NES)

شهرهای نمونه در سال 1393

البرز

کرج

تهران

منطقه 3

تهران

منطقه 7 

تهران

منطقه 11

تهران

منطقه 15

تهران

شهریار

آذربایجان شرقی

آذرشهر

آذربایجان شرقی

جلفا

آذربایجان غربی

چالدران

آذربایجان شرقی

سراب

گیلان

آستارا

کردستان

سقز

اردبیل

پارس آباد

زنجان

خدابنده

گیلان

تالش

همدان

ملایر

قزوین

آبیک

خراسان شمالی

شیروان

خراسان رضوی

سبزوار

خراسان رضوی

مشهد

گلستان

آزادشهر

گلستان

بندر ترکمن

مازندران

آمل

مرکزی

تفرش

 یزد

مهریز

 یزد

یزد

اصفهان

گلپایگان

اصفهان

مبارکه

سمنان

شاهرود

فارس

لامرد

فارس

اقلید

کهگیلویه

کهگیلویه

خوزستان

آبادان

بوشهر

گناوه

خوزستان

ایذه

چهارمحال بختیاری

فارسان

لرستان

خرم آباد

ایلام

ایلام

کرمان

بم

سیستان و بلوچستان

خاش

هرمزگان

خمیر

خراسان جنوبی

بیرجند

 

آدرس کوتاه :