نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وبینارهای کنفرانس 1400

وبینارهای کنفرانس 1400


برای ثبت نام در این کنفرانس بایستی در هر یک از وبینارها در هر روز جداگانه ثبت نام شود. برای اینکار بایستی روی لینک ثبت نام هر وبینار کلیک کنید.
 

وبینار استراتژی های استارتاپی در اکوسیستم کارآفرینی

این وبینار با حضور بنیانگذاران استارتاپ ها و متخصصان برگزار می گردد.

زمان: سوم اسفند 1399

ساعت: ۱۷ الی ۱۹:۳۰

جهت ثبت نام رایگان در وبینار روز اول با موضوع استراتژی های استارتاپی در اکوسیستم کارآفرینی وارد لینک زیر شوید:
 

 

وبینار استراتژی های کسب و کار یکسال پس از کووید ۱۹ 

این وبینار با حضور متخصصان صنعت و اساتید دانشگاه برگزار می گردد.

زمان: چهارم اسفند 1399

ساعت: ۱۷ الی ۱۹:۳۰

جهت ثبت نام رایگان در وبینار روز دوم با موضوع استراتژی های کسب و کار یکسال پس از کووید ۱۹ وارد لینک زیر شوید:
 
   

وبینار بهبود محیط کسب و کار و فرصت های توسعه 

این وبینار با حضور متخصصان سیاستگذاری و اساتید دانشگاه برگزار می گردد.

زمان: پنجم اسفند 1399

ساعت: ۱۷ الی ۱۹:۳۰

جهت ثبت نام رایگان در وبینار روز سوم با موضوع بهبود محیط کسب و کار و فرصت های توسعه واردلینک زیر شوید:
 
   
وبینار استراتژی های منابع انسانی و توسعه کسب و کار
این وبینار با حضور متخصصان منابع انسانی و اساتید دانشگاه برگزار می گردد.
زمان: ششم اسفند 1399

ساعت: ۱۷ الی ۱۹:۳۰

جهت ثبت نام رایگان در وبینار روز چهارم با موضوع استراتژی های منابع انسانی و توسعه کسب و کار واردلینک زیر شوید:
eseminar.tv/wb22967