وبینار استراتژی های صنعت بانکداری ایران 1400 برگزار می شود.

وبینار استراتژی های صنعت بانکداری ایران 1400 برگزار می شود.


وبینار استراتژی های صنعت بانکداری ایران  1400 با حضور دکتر علی داوری، معاون اداری و مالی و عضو هیأت علمی دانشکده، دکتر محمد رضا پارسافرد، مدیر بازاریابی و توسعه کسب و کار بانک پارسیان، دکتر علی رضا جلالی فراهانی، مدیر امور مرکز تحقیقات و تحول استراتژیک بانک ملت، دکتر محمد ربیع زاده، معاون کسب و کار و عضو هیأت عامل بانک اقتصاد نوین و دکتر مرتضی ترک تبریزی، عضو هیأت مدیره بانک تجارت روز سه شنبه 27 آبان ماه از ساعت 17 الی 19 برگزار توسط مرکز آموزش های آزاد و کاربردی  می شود.
در این وبینار در زمینه تاثیرات بحران کووید 19، انواع ریسک ها مانند نوسان ارز، نوسان نرخ بهره، رقبای جدید صنعت بانکداری، روندهای نوین صنعت بانکداری در جهان، توانمندساز های بانکی و خدمات مالی، و استراتژی های صنعت بانکداری و خدمات مالی در زمینه های بانکداری جامع، بانکداری دیجیتال، بانکداری باز، تجارت الکترونیکی، مدیریت تجربه مشتریان، توسعه کسب و کار و راهکارهای کارآفرینانه و استارت‌آپ‌های فین‌تک، تمایز، چابک سازی، و فناوری های نوین و منابع انسانی برای سال 1400 بحث می شود.

 

 

 

آدرس کوتاه :