وبینار "کارآفرینی و نوآوری با فناوری بدون کد"

وبینار "کارآفرینی و نوآوری با فناوری بدون کد"


 
دفتر آموزش های آزاد و کاربردی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار می کند: وبینار "کارآفرینی و نوآوری با فناوری بدون کد" 
 
لینک ورود:
 
روز جمعه:
1400/11/29
ساعت 20:30 الی 21:30
منتظر همه شما هستیم.
 
 
آدرس کوتاه :