چهار استراتژی بازگشت کسب و کار در بحران کرونا، نوشته دکتر علی داوری منتشر شد.

چهار استراتژی بازگشت کسب و کار در بحران کرونا، نوشته دکتر علی داوری منتشر شد.


با گذشت زمان و تغییر سیاست های دولت حضور بیشتر کارکنان در محل کار افزایش یافت و بسیاری از مشاغل با ریسک بالا به تدریج فعالیت خود را شروع کردند. لذا با گذر از مرحله تاب‌آوری که در گزارش های قبلی در خصوص آنها بحث شد، در حال ورود به مرحله‌ای هستیم که آن را می‌توان «دوره بازگشت کسب و کارها» نامید. در این دوره کسب و کارها نیازمند رویکرد متفاوتی برای بقا و رشد هستند. دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و رسالت خویش، اقدام به انتشار سلسله گزارش‌هایی نموده است تا بتواند کمکی هر چند کوچک به کسب‌ و کارهای کشور برای مقابله با این تهدید جهانی نماید. در این گزارش چهار استراتژی بازگشت کسب و کارها از بحران کرونا شامل ۱) پایداری و تداوم عملیات ۲) نوسازی کسب و کار ۳) نوآوری مدل کسب و کار ۴) توسعه کسب و کار جدید معرفی شده‌اند.
این گزارش توسط دکتر علی داوری با همکاری دکتر مهدی جعفرزاده و در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) در تاریخ 25/3/99 منتشر شده است.
این گزارش را از اینجا مطالعه نمایید.
آدرس کوتاه :