چگونگی بهره برداری از سامانه ی ایلرن و کلاس الکترونیکی و نحوه ی ارتباط با خانم مهندس صفاری

چگونگی بهره برداری از سامانه ی ایلرن و کلاس الکترونیکی و نحوه ی ارتباط با خانم مهندس صفاری


به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند راهنمای بهره برداری از سامانه الکترونیکی و کلاس ها به پیوست ارسال شده است.
چنانچه دانشجویان گرامی پس از مشاهده ی راهنما که پیوست شده است و همچنین با کلیک بر روی این قسمت و مشاهده ی کامل توضیحات و راهنمایی ها و انجام مراحل آن با اشکال فنی مواجه بودند، مشکل خود را از طریق آدرس پست الکترونیکی زیر برای خانم مهندس صفاری سرپرست دوره های الکترونیکی ارسال نمایند.
 
saffari.zahra@gmail.com
 
خواهشمند است مسائل آموزشی در خصوص انتخاب واحد و سایر این قبیل امور را با کارشناسان محترم آموزش مطرح نمایید.
 
 
 
 
 
 
آدرس کوتاه :