کارآفرینان مدعو

کارآفرینان مدعو


 

مهندس رضا حمیدی

رهبر کارآفرین و بنیانگذار محترم شرکت فرش چرم مشهد

رزومه

مهندس محمد رضا انصاری

رهبر کارآفرین و مدیر عامل شرکت کیسو

مهندس مهدی فنایی

رهبر کارآفرین و بنیانگذار محترم شرکت الکترو کویر یزد 

رزومه

مهندس کاظم قلم چی

بنیانگذار بنیاد فرهنگی قلم چی

رزومه

احد عظیم زاده

رهبر کارآفرین و بنیانگذار محترم شرکت فرش عظیم زاده

رزومه

مهندس بهروز فروتن

بنیانگذار شرکت بهروز

رزومه

مهندس محمد صدرهاشمی نژاد

رهبر کارآفرین و بنیانگذار محترم اولین بانک خصوصی کشور (بانک اقتصاد نوین)

رزومه

مهندس محمود فرد قاسمی

رهبر کارآفرین و بنیانگذار شرکت کوفرد و نماینده پاناسونیک در ایران 

رزومه

مهندس محمد مهدی تابع قانون

رهبر کارآفرین و بنیانگذار محترم بنیانگذار بانک و بیمه کارآفرین و مدیر عامل شرکت کار و اندیشه

رزومه

شاهین فاطمی

رهبر کارآفرین و بنیانگذار و مدیر عامل مجموعه چرم و لوکس درسا

رزومه

مهندس محمد عطاردیان

رهبر کارآفرین و بنیانگذار محترم کنفدراسیون سندیکاهای کارفرمایان ایران  

رزومه

دکتر رضا رضایی

رهبر کارآفرین و بنیانگذار محترم شرکت آذین خودرو

رزومه

دکتر محمدرضا تقی گنجی

رهبر کارآفرین و بنیانگذار محترم بانک سرمایه و کارآفرین و مدیرعامل شرکت چسب رازی

رزومه

زهرا جلیل ثانی

رهبر کارآفرین و بنیانگذار محترم بنیانگذار و مدیر عامل شرکت بازرگانی مجلسی

رزومه

مهندس ماهرخ فلاحی

رهبر کارآفرین و بنیانگذار محترم موسسه کشاورزی و دامپروری فلاحی و تکنولوژی تولید

رزومه

دکتر محمدحسین محتاج اله

رهبر کارآفرین و بنیانگذار هتل های زنجیره ای مهر در یزد     

رزومه

دکتر ناصر پاشاپور نیکو

رهبر کارآفرین و بنیانگذار محترم گروه هلدینگ دی .ان. ای یونیون

رزومه

سعیده قدس

رهبر کارآفرین و بنیانگذار موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)       

رزومه

 

آدرس کوتاه :