نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارکنان امور مالی

کارکنان امور مالی


 

علی رضائی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت: رئیس حسابداری    
شماره تماس: 61119242
   
حسن فولادلو
مدرک تحصیلی: کاردانی
سمت: کارپرداز
شماره تماس: 61119239
   
مهدی قدمی
مدرک تحصیلی: کاردانی
سمت: امین اموال، انباردار
شماره تماس: -