کارگاه آموزش استراتژی جستجو و پایگاه‌های اطلاعاتی Proquest و نمایه‌های استنادی و کارگاه آموزش نرم افزار مندلی Mendeley و شیوه‌های منبع نویسی و مدیریت منابع

کارگاه آموزش استراتژی جستجو و پایگاه‌های اطلاعاتی Proquest و نمایه‌های استنادی و کارگاه آموزش نرم افزار مندلی Mendeley و شیوه‌های منبع نویسی و مدیریت منابع


کتابخانه تخصصی کارآفرینی در راستای بهبود پژوهش‌های دانشجویان اقدام به برگزاری دو کارگاه آموزشی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱.۰۴.۲۰ از ساعت ۱۳ الی ۱۶ نموده است. شرکت در کارگاه برای دانشجویان گرامی که در سری این کارگاه‌ها شرکت نکرده‌اند و در حال تصویب پروپوزال هستند الزامی است.

۱. کارگاه استراتژی جستجو در اینترنت، شناسایی نویسندگان و مقالات معتبر علمی بین‌المللی با تکیه بر پایگاه اطلاعاتی Proquest و نمایه‌های استنادی، از ساعت ۱۳ الی ۱۴:۳۰، محل آمفی‌تئاتر دانشکده: مدرس خانم ساناز امامی

۲کارگاه روش‌های استناد دهی و مدیریت منابع با استفاده از نرم افزار Mendeley از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶، محل آمفی‌تئاتر دانشکده، مدرس: آقای امیرحسین باقریه

 

 

 
 
آدرس کوتاه :