کتاب مدیریت نوآوری و محصول تالیف دکتر مرتضی اکبری، دانشیار دانشکده کارآفرینی منتشر شد.

کتاب مدیریت نوآوری و محصول تالیف دکتر مرتضی اکبری، دانشیار دانشکده کارآفرینی منتشر شد.


مدیریت نوآوری و محصول

گروه‌ها: کارآفرینی

نویسنده (ها): دکتر مرتضی اکبری، امین ذره‌پرور شجاع، الهام ذره‌پرور شجاع

ناشر: دانشگاه تهران

دسته کتاب: معرفی کتاب

شابک:  978-964-0369-52-4

تعداد صفحات : ۴۲۴

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :