کتاب کارآفرینی فناورانه نوآوری فناور محور در برابر نوآوری بازار محور ترجمه دکتر غلامحسین حسینی نیا، دانشیار دانشکده کارآفرینی منتشر شد.

کتاب کارآفرینی فناورانه نوآوری فناور محور در برابر نوآوری بازار محور ترجمه دکتر غلامحسین حسینی نیا، دانشیار دانشکده کارآفرینی منتشر شد.


کتاب "کارآفرینی فناورانه نوآوری فناور محور در برابر نوآوری بازار محور"
 
مولف: لان چاستو
برگردان: 
دکتر غلامحسین حسینی نیا
مرضیه بختیارزاده
نسیم خاور زاده
ناشر: 
دانشگاه فنی و حرفه ای- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 
کتابی جامع در حوزه کارآفرینی فناورانه که به عنوان یک منبع درسی و کتاب دانشگاهی در حوزه کارآفرینی و فناوری پیشنهاد می شود.
این کتاب با رویکردی جدید می تواند دانشجویان و جوانان علاقمند به حوزه کارآفرینی را با ایجاد بینش جدید و متفاوت و همسو با آینده ی بازار کار  برای بازار کار آینده آماده کند.
 
 
 
 
آدرس کوتاه :