کتاب Entrepreneurship Quality Index (EQI) توسط دکتر نظام الدین فقیه، عضو هیأت علمی وابسته دانشکده و خانم لیدا سررشته داری، از همکاران حوزه پژوهشی دانشکده کارآفرینی و آقای ابراهیم بنیادی تألیف و توسط انتشارات معتبر Springerبه چاپ رسید.

کتاب Entrepreneurship Quality Index (EQI) توسط دکتر نظام الدین فقیه، عضو هیأت علمی وابسته دانشکده و خانم لیدا سررشته داری، از همکاران حوزه پژوهشی دانشکده کارآفرینی و آقای ابراهیم بنیادی تألیف و توسط انتشارات معتبر Springerبه چاپ رسید.


دیده بان جهانی کارآفرینی  سالانه تحقیقات مستمر و گسترده ای در جهان برای شناسایی ابعاد مختلف کارآفرینی انجام می دهد و بیش از 16 نشانگر اصلی در زمینه کارآفرینی محاسبه می کند که هریک از این شاخص ها نمایگر بخشی از ابعاد گسترده کارآفرینی هستند . اما در این میان یک شاخص جامع که بتواند نشانگر سطح و کیفیت کارآفرینی در کشورهای عضو باشد وجود ندارد از سوی دیگر براساس تعریف کلی GEM از کارآفرینی و وجود داده های کمی جمع آوری شده در مطالعات GEM  شناخت و بررسی دقیق بسیاری از ابعاد و لایه های کارآفرینی دارای ابهام می باشد.
در این راستا استفاده مطلوب از داده ها، نیازمند مطالعاتی دقیق مبتنی بر شاخص سازی کیفی با استفاده از روش های دقیق آماری می باشد. تا اینگونه بتوان بستر مناسبی جهت ارائه استراتژی و راهکار برای توسعه کارآفرینی و همچنین شناسایی موقعیت دقیق کارآفرینی کشورها فراهم آورد.
کتاب Entrepreneurship Quality Index (EQI) که در انتشارات معتبر Springer  چاپ و منتشر گردیده است با استفاده از  مدل های دقیق آماری به محاسبه و معرفی شاخص جامع کیفیت کارآفرینی می پردازد و در آن سطح کارآفرینی کشورها بر مبنای داده های دیده بان جهانی کارآفرینی محاسبه می گردد.
لازم به ذکر است این کتاب توسط دیده بان جهانی کارآفرینی GEM مورد تائید قرار گرفته است و اساتید بزرگی همچون Professor Shaker A. Zahra  و خانم Aileen Ionescu-Somers  به عنوان مدیر اجرای Global Entrepreneurship Monitor برای این کتاب پیشگفتار نوشته اند.
اطلاعات کتاب مذکور را اینجا دریافت کنید

 

 

 

آدرس کوتاه :