کد 02 دوره DBA

کد 02 دوره DBA


 

نام و نام خانوادگی: فاطمه افقهی

حوزه کاری: بانکداری

سمت: رئیس اداره بانکداری اختصاصی

.

نام و نام خانوادگی: محسن امامی

 

حوزه کاری: پژوهشگر و کارشناس

سمت: کارمند

 

.

نام و نام خانوادگی: عباس بختیاری

حوزه کاری: خودرو

سمت: کارشناس توسعه محصولات جدید

 

.

نام و نام خانوادگی: محمد بخشی پور

 

حوزه کاری: IT و بازار سرمایه

سمت: مدیریت برند

 
.

نام و نام خانوادگی: فرشته بهنام فر

حوزه کاری: دانشگاه - کشاورزی

سمت: مدرس دانشگاه - مدیر عامل شرکت

 
.

نام و نام خانوادگی: رامین پسیخانی

حوزه کاری: تجارت الکترونیک

سمت: مدیرعامل

 
.

نام و نام خانوادگی: حامد پورحاجی هریس

حوزه کاری: مدیریت ریسک تجاری

سمت: تحلیل گر ریسک

 
.

نام و نام خانوادگی: روزبه ترکی شریف آبادی

حوزه کاری:

سمت: مدیرکارخانه

 
.

نام و نام خانوادگی: هدی جلالی راد

حوزه کاری:

سمت: مدیرمالی

 
.

نام و نام خانوادگی: ابوالحسن خادمی مقدم

 

حوزه کاری: شهرداری

سمت: *

 
.

نام و نام خانوادگی: فربد خدابنده لو

حوزه کاری:

سمت: مدیرعامل

 
.

نام و نام خانوادگی: بنفشه رحمانی

حوزه کاری:

سمت: روزنامه نگار

 
.

نام و نام خانوادگی: محمد رحمانی نصرآبادی

حوزه کاری: بازار سرمایه - بانکداری سرمایه گذاری

سمت: مدیر خدمات مشاوره مالی

 
.

نام و نام خانوادگی: سمانه رشیدیان یزد

حوزه کاری: بازار سرمایه- بانکداری سرمایه گذاری

سمت: تحلیل گر ارشد ابزارهای سرمایه ای

 
.

نام و نام خانوادگی: محمد رمضانی

حوزه کاری: امور مالی و حسابداری

سمت: معاون مالی و اداری، استاد دانشگاه

 
.

نام و نام خانوادگی: فروزنده زارع نژاد اشکذری

حوزه کاری: تجهیزات پزشکی

سمت: رئیس هیات مدیره

 
.

نام و نام خانوادگی: محمدامیر سالاری کمانگر

حوزه کاری: مدیریت کیفیت

سمت: عضو هیئت مدیره انجمن مدیران کیفیت، مدیرکیفیت 

 
.

نام و نام خانوادگی: پیمان سلطانی ملایعقوب

حوزه کاری: زیرساخت( برق، نفت و گاز و IT)

سمت: قائم مقام مدیرعامل و معاونت مهندسی و مناقصات

 
.

نام و نام خانوادگی: شیرین شاه خلیلی

حوزه کاری:

سمت: آرشیتکت

 
.

نام و نام خانوادگی: صفا صیرفی

حوزه کاری: تبلیغات

سمت: مدیرعامل

 
.

نام و نام خانوادگی: کیوان طالب

حوزه کاری: 

سمت:

 
.
 

نام و نام خانوادگی: ماگنولیا عطایی

 

حوزه کاری:

سمت: مدیرعامل

 
.

نام و نام خانوادگی: خسرو عیانی

حوزه کاری: حسابداری

سمت: مدیر مالی

 
.

نام و نام خانوادگی: فرناز فرضی

حوزه کاری: برندینگ و تبلیغات

سمت: کارشناس ارشد برنامه ریزی و توسعه برند

 
.

نام و نام خانوادگی: رضا فضلی صالحی

حوزه کاری:

سمت:

 
.

نام و نام خانوادگی: امین فقیه کیا

حوزه کاری: بازاریابی

سمت: سرپرست بازاریابی

 
.

نام و نام خانوادگی: فرید فوائدی

حوزه کاری: صنایع نیروگاهی

سمت: مدیر پروپوزالینگ توسعه بازار

 
.

نام و نام خانوادگی: علی سینا قدس

حوزه کاری: شرکت هلدینگ-IT و ساختمان

سمت: مدیر مارکتینگ

 
.

نام و نام خانوادگی: میلاد قرشی

حوزه کاری:

سمت: مدیرعامل

 
.

نام و نام خانوادگی: بهزاد کرمی

حوزه کاری: بازرگانی و تولید

سمت: مدیرعامل

 
.

نام و نام خانوادگی: احمد کریم نیا

حوزه کاری: بازرگانی - ساختمانی

سمت: مدیرعامل و رئیس هیات مدیره

 
.

نام و نام خانوادگی: هادی محقق

حوزه کاری: مدیریت ریسک تجاری

سمت: مدیر ارشد

 
.

نام و نام خانوادگی: فرخ نجفی

حوزه کاری: تجهیزات پزشکی - تصویربرداری پزشکی

سمت: مدیرعامل

 
.

نام و نام خانوادگی: مهدی هادی زاده

حوزه کاری: مالی، هیات مدیره

سمت: مدیرمالی و طراح سیستم های مالی

 
.
 

 

 

آدرس کوتاه :