کد 06 دوره DBA

کد 06 دوره DBA


 

نام و نام خانوادگی: اکبر ابراهیمی

 

حوزه کاری: بازرگانی

سمت: مدیرعامل

 

.

نام و نام خانوادگی: محمد ابریشمی

 

حوزه کاری: صنایع غذایی

سمت: مدیر برند( مجموعه غذایی سبز دانه)

 

.

نام و نام خانوادگی: سیاوش افضلی

 

حوزه کاری: بازرگانی

سمت: عضو هیات مدیره

 

.

نام و نام خانوادگی: غزاله بهداد

 

حوزه کاری: ساختمانی – بازرگانی

سمت: قائم مقام مدیر عامل

 

.

نام و نام خانوادگی: امین پناهی

 

حوزه کاری: نفت و گاز – دریا

سمت: مدیر عامل

 

.

نام و نام خانوادگی: محمد توانا

 

حوزه کاری: کارآفرینی و ثروت آفرینی

سمت: رئیس دپارتمان کارآفرینی مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه علم و فرهنگ

 

.

نام و نام خانوادگی: فیروزه جامعی

 

حوزه کاری: صنایع دخانی

سمت: معاون مدیریت بازاریابی و فروش

 

.

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا حسینی

 

حوزه کاری: تولیدی – بازرگانی تجهیزات دوار در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، نیرو

سمت: معاونت فنی و قائم مقام مدیر عامل

 

.

نام و نام خانوادگی: کوروش درستی نادعلی

 

حوزه کاری:

سمت:

 

.

نام و نام خانوادگی: سیروس رحمانی

 

حوزه کاری: کارآفرین

سمت: مدیر

 

.

نام و نام خانوادگی: سید وهاب الدین رضوانی

 

حوزه کاری: بهین رسان طب

سمت: مدیر بازاریابی و توسعه بازار

 

.

نام و نام خانوادگی: علی رومی

 

حوزه کاری: صنایع غذایی

سمت: مدیر عامل صنایع شیر ایران (پگاه)

 

.

نام و نام خانوادگی: محمد زرین

حوزه کاری: روزنامه فرصت امروز

سمت: مدیر برند و توسعه محصول

 

.

نام و نام خانوادگی: وحید سپید مهر

 

حوزه کاری:

سمت:

 

.

نام و نام خانوادگی: پوریا سعیدی فر

 

حوزه کاری: دارویی و تجهیزات

سمت: مدیر روابط بین الملل

 

.

نام و نام خانوادگی: محمدجواد سلیمانی

 

حوزه کاری: حمل و نقل هوشمند

سمت: مدیر واحد حمل و نقل هوشمند شرکت فناپ

 

.

نام و نام خانوادگی: احسان سید رضی

حوزه کاری: دارو  پخش

سمت: عضو هیات مدیره و معاون بازرگانی

 

.

نام و نام خانوادگی: سامان سیف الهی

 

حوزه کاری: معماری و شهرسازی

سمت: مدیر عامل

 

.

نام و نام خانوادگی: عاطفه شفیعی

حوزه کاری:

سمت:

 

.

نام و نام خانوادگی: سیروس غیبی

 

حوزه کاری: تجهیزت پزشکی

سمت: مدیر عامل شرکت تجارت زیفن هوشمند

 

.

نام و نام خانوادگی: فرین فروزش

 

حوزه کاری: غذای کودک KFF

سمت: مدیرعامل

 

.

نام و نام خانوادگی: علی فیاض بخش

 

حوزه کاری: سرمایه گذاری

سمت: مدیر عامل و عضو هیات مدیره

 

.

نام و نام خانوادگی: سیدمحمدجواد فیض اصفهانی

 

حوزه کاری: داروسازی

سمت: معاونت اجرائی

 

.

نام و نام خانوادگی: محمدعلی قدیمی

 

حوزه کاری:

سمت:

 

.

نام و نام خانوادگی: کریمی گرکانی

 

حوزه کاری: معماری و ساختمانی

سمت: مدیرعامل شرکت طراحی و معماری مژنتا هاوس

 

.

نام و نام خانوادگی: جمشید کلانترهرمزی

 

حوزه کاری: صنایع غذایی

سمت: مدیرعامل( صنایع غذایی سبزدانه هرزان)

 

.

نام و نام خانوادگی: زهرا گرامی

 

حوزه کاری: تولیدی، بازرگانی، تجهیزات دوار در حوزخ نفت، گاز، پتروشیمی، نیرو

سمت: معاونت پروژه ها

 

.

نام و نام خانوادگی: مجتبی مسگر مشهدی

 

حوزه کاری: فناوری اطلاعات و ارتباطات

سمت: مدیر عامل

 

.

نام و نام خانوادگی: سید محمدرضا موسوی

 

حوزه کاری: بازرگانی

سمت: مدیر بازرگانی و تامین

 

.

نام و نام خانوادگی: فرحناز نبردی

حوزه کاری: ازمایشگاه میکروبیولوژی سازمان انرژی اتمی ایران

سمت: کارشناس میکروبیولوژی

 

.

نام و نام خانوادگی: لادن واثق

 

حوزه کاری: کارآفرین

سمت: مدیرعامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :