گزارش برنامه سالانه ارزیابی شاخص های کارآفرینی براساس مدل GEM منتشر گردید.

گزارش برنامه سالانه ارزیابی شاخص های کارآفرینی براساس مدل GEM منتشر گردید.


گزارش برنامه سالانه  ارزیابی شاخص های کارآفرینی در کشور براساس مدل دیده بان جهانی کارآفرینی GEM منتشر گردید. لازم به ذکر است، گزارش حاوی اطلاعاتی در زمینه معرفی چارچوب برنامه پژوهشی دیده بان جهانی کارآفرینی، ارزیابی شاخصهای فعالیت کارآفرینانه و همچنین تحلیل اکوسیستم کارآفرینانه (محیط کسب و کار) در کشور می باشد و گزارش در سه بخش فارسی، انگلیسی و اینفوگرافیک ارائه شده است.

امید است اطلاعات و نتایج ارائه شده در این گزارش مفید و سودمند واقع گردد.

 

آدرس کوتاه :