گزارش برنامه سالانه دیده بان جهانی کارآفرینی GEM براساس نتایج 2020-2021 منتشر گردید.

گزارش برنامه سالانه دیده بان جهانی کارآفرینی GEM براساس نتایج 2020-2021 منتشر گردید.


این گزارش حاوی اطلاعات مفیدی در زمینه معرفی چارچوب برنامه پژوهشی دیده بان جهانی کارآفرینی در سال 2020، ارزیابی شاخصهای فعالیت کارآفرینانه و همچنین تحلیل اکوسیستم کارآفرینانه (محیط کسب و کار) براساس نظرسنجی خبرگان کارآفرینی،در کشورهای مختلف عضو GEM، از جمله کشورمان می باشد. لازم به ذکر است، امسال بخش جدیدی تحت عنوان اثرات ویروس کرونا بر کسب و کارها به این گزارش اضافه گردیده است که شامل اطلاعات ارزشمندی درخصوص اثرات همه گیری ویروس بر کسب و کارها در کشورهای مختلف می باشد.
در این گزارش آمده است، بیش از ۵۱درصد پاسخ دهندگان ایرانی در اثر کرونا، درآمدکلی خانوارشان کاهش یافته است هرچند که این مقدار کاهش کمتر از کشورهای امارات(۶۸٪)و عربستان(۷۱٪) است  .

همچنین نرخ قصد کارآفرینانه از ۳۸درصد در سال ۲۰۱۹،به ۲۴درصد در سال۲۰۲۰ کاهش یافته است(۱۴٪). و این امر نشان دهنده کاهش نرخ فعالیت های کارآفرینانه در 3 سال آتی خواهد بود.  وضعیت شاخص کارافرینی نوپا نیز در کشور روندی کاهشی را نشان می دهد، ( از  ۱۰.۷درصد در  سال ۲۰۱۹، به ۸درصد در سال ۲۰۲۰) که این  کاهش شدید نرخ TEAبه دلیل شرایط نامطلوب محیط کسب و کار بوده و  به به طور قطع بحران کرونا آن را تشدید کرده است. این شرایط سبب گردیده تا نرخ کارآفرینی با رشد بالا(استخدام بیش از ۶ نفر در ۵ سال آتی) در ایران از ۵٪درسال ۲۰۱۹ به ۱.۳٪ در سال ۲۰۲۰ کاهش یابد.

دریافت فایل گزارش

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :