گزارش تحقیقاتی "تأثیر شیوع ویروس کرونا بر بودجه دولت‌ها در جهان و ایران" توسط دانشکده کارآفرینی منتشر شد.

گزارش تحقیقاتی "تأثیر شیوع ویروس کرونا بر بودجه دولت‌ها در جهان و ایران" توسط دانشکده کارآفرینی منتشر شد.


شرایط پاندمیک کرونا، در حال حاضر باعث شده تا دولتها بودجه های متعددی برای مبارزه با خود پاندمی و آثار اجتناب ناپذیر آن در نظر بگیرند. دولتهای چین و ایران بدلیل سرعت شیوع بیماری نتوانسته­ اند بودجه مشخصی از قبل پیش بینی کنند. لیکن بیشتر کشورها بدلیل اینکه فرصت کافی جهت آمادگی داشته‌­اند، تدابیر بودجه‌­ای متناسب با سرعت و شدت شیوع بیماری اتخاذ کرده‌اند.در این گزارش که به همت دکتر حمید پاداش و دکتر مرتضی اکبری از اعضای هیأت علمی دانشکده کارآفرینی تدوین شده است به تأثیر پاندمی کرونا بر بودجه دولت ها در جهان و ایران می پردازد. 
مشروح این گزارش را از رسانه خبری ایرنا و از این لینک دریافت نمایید.
 
 
 
آدرس کوتاه :