گزارش دیده بان جهانی کارآفرینی 2020-2019 منتشر شد.

گزارش دیده بان جهانی کارآفرینی 2020-2019 منتشر شد.


براساس گزارش روابط عمومی دانشکده کارآفرینی، در سال 1398 (2019) ایران در بین 50 کشور بر حسب شاخص کارآفرینی نوپا (با نرخ 10.7%) در جایگاه 26 ام قرار دارد که نسبت به سال 1397در این شاخص(با نرخ 9.7%)، 2 رتبه کاهش مشاهده می شود. همچنین طبق گزارش سال 2019دیده بان جهانی کارآفرینی، 37.9%، مردم ایران در صدد راه اندزی کسب و کار جدید خودشان در3 سال آتی هستند(شاخص قصد کارآفرینانه). ایران در میان 50 کشور فعال عضو این کنسرسیوم پژوهشی، در این شاخص در جایگاه یازدهم قرار دارد که جایگاه خوبی است.
سر انجام مطابق گزارش دیده بان جهانی کارآفرینی که دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران به نمایندگی از ایران  جهت پایش کارآفرینی در کشور عضو این کنسرسیوم دانشگاهی است، تنها 30 مردم(در مقایسه با 14 % در سال 1397) براین باورند که راه اندازی کسب و کار در ایران آسان است و ایران در این شاخص در جایگاه 45 امین کشور در میان 50 کشور قرار دارد. بنابراین از نظر مردم راه اندازی کسب و در ایران سخت تر شده است. 
 
 
 
آدرس کوتاه :