گزارش دیده بان جهانی کارآفرینی 2020-2021 منتشر شد.

گزارش دیده بان جهانی کارآفرینی 2020-2021 منتشر شد.


بر اساس گزارش دفتر رسمی دیده بان جهانی کارآفرینی در ایران، امسال هم همانند روال سالهای پیشین، دیده بان جهانی کآرافرینی Global Entrepreneurship Monitor، در ابتدای سال میلادی گزارشی منسجم از فعالیت های کارآفرینی کشورهای عضو را منتشر نموده است. این گزارش حاوی اطلاعات ارزشمندی از فعالیت های کارآفرینانه در سه لایه ادراکات،  فعالیت ها و اشتیاق توسعه ای کارآفرینانه می باشد همچنین به صورت تفضیلی به تحلیل اکوسیستم کارآفرینی کشورهای عضو در بزرگترین کنسرسیوم پژوهشی دانشگاهی  (GEM)  پرداخته است.
در این گزارش به صورت جامع به بررسی و مقایسه و شاخص های کارآفرینی کشورها  برمبنای دسته بندی درآمد ناخالص ملی آنها GDP پرداخته شده است. لازم به ذکر است که هرساله با توجه به شرایط موجود، موضوعی به عنوان موضوع پژوهشی ویژه مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد که امسال نیز با توجه به بحران کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد کشورها موضوع همه گیری ویروس کرونا و اثر آن بر شکل گیری فرصت های جدید کارآفرینی  و همچنین تهدید های ناشی از آن به عنوان یک موضوع ویژه مورد تحلیل و بررسی واقع شده است.
لازم به ذکر است یافته های این گزارش که دربرگیرنده نظرسنجی از 3300 نمونه از 42 شهر کشور تحت عنوان طرح  "ارزیابی شاخص های کارآفرینی در کشور براساس مدل GEM" می باشد تحت حمایت مادی و معنوی موسسه کار و تامین اجتماعی در دفتر دیده بان جهانی کارافرینی دانشکده انجام شده است.
براساس این  گزارش، در سال 1400 (2020)، ایران در بین 47کشور بر حسب شاخص کارآفرینی نوپا (با نرخ 8.8%) در جایگاه 32 ام قرار داد که نسبت به سال 1399 (با نرخ 10.7%) 6 رتبه کاهش داشته است. همچنین طبق گزارش سال2020 دیده بان جهانی کارآفرینی، 26.49%، مردم ایران در صدد راه اندزی کسب و کار جدید خودشان در3 سال آتی هستند (شاخص قصد کارآفرینانه). ایران در بین 47  کشور فعال عضو این کنسرسیوم پژوهشی، در این شاخص در جایگاه 24 ام قرار دارد که جایگاه نسبتا قابل قبولی است..
طبق یافته های این پیمایش شرایط بحران کرونا سبب گردیده 49 درصد درآمد ایرانیان کاهش یابد (رتبه 22 در بین 47 کشور) و 54.2 درصد کسب و کارها به سمت دیجیتالی شدن پیش روند و 34 درصد آنان فرصت های مناسبی را با توجه به پاندامی کرونا تشخیص دهند و در این شاخص رتبه 34 را به خود اختصاص داده است.
لینک گزارش
GEM Global Entrepreneurship Monitor (gemconsortium.org)
 
 
 
 
آدرس کوتاه :