*اطلاعیه تکمیلی*- برنامه زمانبندی ارزیابی تخصصی، آزمون کتبی و مصاحبه داوطلبان پذیرش دکتری آزمون نیمه متمرکز و استعداد درخشان سال تحصیلی 1401-1402

*اطلاعیه تکمیلی*- برنامه زمانبندی ارزیابی تخصصی، آزمون کتبی و مصاحبه داوطلبان پذیرش دکتری آزمون نیمه متمرکز و استعداد درخشان سال تحصیلی 1401-1402


ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت به پذیرفته‌شدگان مرحله اول آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و متقاضیان پذیرش از طریق استعداد درخشان رشته کارآفرینی سال تحصیلی 1401-1402،

به اطلاع می‌رساند، پذیرش دانشجویان از بین متقاضیان چند برابر ظرفیت در آزمون برگزار شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور، از طریق ارزیابی تخصصی، مصاحبه عمومی و بررسی سوابق تحصیلی و پژوهشی، انجام خواهد شد.

مصاحبه تخصصی و عمومی در 5 بخش اصلی انجام خواهد شد.

ردیف

بخش

روش ارزیابی

روز

ساعت

1

تحلیل محیط کسب و کار

آزمون کتبی

1401/3/24

9-8

2

تشخیص فرصتهای کارآفرینی

10-9

3

نظریه های کارآفرینی

11-10

4

زبان انگلیسی

مصاحبه شفاهی

1401/3/24

12-11

5

مصاحبه عمومی و روش تحقیق

1401/3/25

12-8:30

 

 

برای دریافت منابع آزمون کتبی اینجا را کلیک کنید.

همراه داشتن کارت ملی در هر دو روز ارزیابی ضروری است.

آزمون کتبی فقط یک مرتبه برگزار می شود.

در صورت غیبت در آزمون کتبی، نمره آن صفر منظور می شود.

ارزیابی در دانشکده کارآفرینی به آدرس: امیرآباد شمالی- خیابان فرشی مقدم (شانزدهم) انجام می شود.

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :