"اصلاحیه لینک برگزاری مجازی" نشست تخصصی مجازی (وبینار) با حضور اساتید بین الملل از کشورهای آمریکا و سوییس برگزار می شود.

"اصلاحیه لینک برگزاری مجازی" نشست تخصصی مجازی (وبینار) با حضور اساتید بین الملل از کشورهای آمریکا و سوییس برگزار می شود.


معاونت پژوهشی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران به منظور آشنایی پژوهشگران با آخرین تحقیقات علمی دانشگاه های مطرح جهان و همچنین آشنایی محققان و کارآفرینان با آخرین دستاوردهای فناورانه، نشست تخصصی مجازی( وبینار) با حضور اساتید بین الملل از کشورهای آمریکا و سوییس برگزار می کند.
ارائه دهندگان :
دکتر اورال استاد دانشگاه MIT با عنوان : "ارائه آخرین تحقیقات در ام آی تی"
دکتر محاسب دانش آموخته دانشگاه زوریخ سوییس با عنوان: "ارتقای ترکیبی مقاومت در برابر زلزله و مصرف انرژی در ساختمان با استفاده از مصالح پیشرفته. رویکردی نوآورانه و کارآفرینانه"
زمان: شنبه 11/4/1401 ساعت 17-14
 
لینک برگزاری مجازی   https://vroom.ut.ac.ir/karafarini6
از علاقمندان دعوت می شود جهت شرکت در این وبینار به نشانی زیر مراجعه نمایند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آدرس کوتاه :