نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

Iran 1400 Conference - slide

Iran 1400 Conference - slide


کنفرانس استراتژی های کسب و کار ایران 1400 روز اول: وبینار استراتژی های استارتاپی در اکوسیستم کارآفرینی روز دوم: وبینار استراتژی های کسب و کار یکسال پس از کووید ۱۹ روز سوم: وبینار بهبود محیط کسب و کار و فرصت های توسعه روز چهارم: وبینار استراتژی های منابع انسانی و توسعه کسب و کار