نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

Moradi, Mohammad Ali

Moradi, Mohammad Ali


 
محمدعلی مرادی
 

مرتبه علمی: دانشیار

مدرک تحصیلی: دکتری اقتصاد از دانشگاه لیورپول انگلستان

گروه آموزشی: توسعه کارآفرینی

سمت: Visiting Associate Professor

PHBS Business School, Peking University

ایمیل: mamoradi@ut.ac.ir

تلفن: 982161119347+