اطلاعیه آموزشی در خصوص دانشجویان بین المللی از سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اطلاعیه آموزشی در خصوص دانشجویان بین المللی از سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


پیرو نامه صادره از سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به شماره ۲۲۵۸۸۱/۴ تاریخ ۲۳/‏۰۵/‏۱۴۰۲‬ در خصوص موارد زیر، دانشگاه ملزم به رعایت کامل و عاجل می‌باشد.
 
  1. کلیه کلاس‌های دانشجویان بین المللی حضوری است، لذا به هیچ وجه نباید به صورت غیرحضوری برگزار گردد.
  2. تحصیل دانشجویان بین المللی در دانشگاه‌های ایران تمام وقت می‌باشد، لذا حضور تمام وقت آنها در دانشگاه جهت تحصیل الزامی است. شایسته است حضور و غیاب در هر جلسه درسی به صورت سیستمی انجام گیرد.
  3. تحصیل دانشجویان بین المللی در دانشگاه‌ها همسان و مشترک با دانشجویان ایرانی می‌باشد، لذا به هیچ وجه نباید کلاس مجزا و خاص برای دانشجویان بین المللی تعریف و برگزار گردد.
  4. تدریس در تمام دانشگاه‌ها به زبان فارسی است، لذا تدریس به زبان دوم از طریق مترجم اکیداً ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌گردد.
  5. دانشجویان بین المللی الزاماً باید با ویزای تحصیلی و کارت اقامت در دانشگاه‌ها مشغول تحصیل گردند.
  6. تمام دانشجویان بین المللی در هر مقطع تحصیلی پس از اخذ بلامانع تحصیلی از طریق سامانه سازمان امور دانشجویان مجاز به ثبت نام و تحصیل می‌باشند و بلامانع تحصیلی در یک مقطع کفایت از بلامانع در مقطع بعدی نمی‌کند.
  7. چنانچه دانشجوی بین المللی تا این تاریخ در آن دانشگاه فاقد ویزای تحصیلی یا اقامت و یا بلامانع تحصیلی می‌باشد، ضروری است فوراً اقدام لازم جهت اخذ ویزا، اقامت و یا اخذ بلامانع اقدام به عمل آید و لیست آنها نیز تهیه و به این سازمان ارسال گردد.
  8. پردیس‌های بین المللی فرعی دانشگاه‌ها به هیچ وجه قبل از اخذ مجوز مستقل پذیرش دانشجوی بین المللی حق جذب، پذیرش و ثبت نام دانشجویان بین المللی ندارند و مجوز دانشگاه اصلی کفایت مجوز جذب برای پردیس وابسته نمی‌کند، لذا قبل از هر اقدامی در جذب دانشجو، موظف به اخذ مجوز مستقل می‌باشند.
 
 
 
 
آدرس کوتاه :